Budowa kontenerowej tłoczni wody złożowej

Zadanie przy odwiercie Pławowice 311

Dnia 20.09.2022 podpisaliśmy kolejną umowę z PGNiG pod nazwą : „Budowa kontenerowej tłoczni wody złożowej przy odwiercie Pławowice 311 ze zbiornikiem wody złożowej 20m3”

Przedmiotem zamówienia jest w szczególności: 

  1. budowa kontenerowej tłoczni wody złożowej z zabudowaną w nim agregatem pompowym,

  2. budowa zbiornika wody złożowej o pojemności 20 m3,

  3. budowa instalacji ogrzewania rurociągów taśmami grzewczymi,

  4. budowa instalacji elektrycznych linii kablowych i instalacji oświetlenia terenu,

  5. budowa instalacji uziemienia i odgromienia,

  6. budowa ogrodzenia i zagospodarowania terenu przyodwiertowego,

  7. rozbiórka orurowania głowicy odwiertu i ogrodzenia.

  8. próby ciśnieniowe, 

  9. rozruch, 

  10. wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu prac.