Realizacja na PMG Swarzów

Przebudowa układu zrzutu wykroplin na instalacji regeneracji glikolu

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie robót budowlano-montażowych i obejmuje
w szczególności :

 

 • rozbiórkę istniejących pomp przetłaczania skroplin – demontaż i zabezpieczenie połączeń;
 • rozbiórkę istniejących rurociągów skroplin – odłączenie i zabezpieczenie;
 • demontaż instalacji elektrycznej zasilania i sterowania istniejących pomp przetłaczania skroplin – odłączenie i zabezpieczenie;
 • zakup i montaż 2 zestawów pomp wirowych poziomych zblokowanych z napędem o masie do 0,125 t;
 • wykonanie obudowy pomp zgodnie z projektem;
 • budowę rurociągów skroplin;
 • budowę podpór rurociągu skroplin (stałe i tymczasowe);
 • wykonanie instalacji ogrzewania rurociągów skroplin;
 • wykonanie instalacji oświetlenia;
 • wykonanie instalacji uziemienia;
 • budowę instalacji elektrycznej zasilania i sterowania nowego zestawu pomp przetłaczania skroplin;
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu prac;
 • prace izolacyjne i konserwacyjne;
 • próby szczelności i wytrzymałości
 • prace porządkowe
 • rozruch instalacji