OZG Potok Dół. KRNiGZ Turaszówka

Modernizacja sieci grzewczej, kotłowni oraz posadowienie budynku kontenerowego

Miło nam poinformować, że w dniu 21 lipca 2021 podpisaliśmy umowę z PGNiG pod nazwą : „Modernizacja sieci grzewczej, kotłowni oraz posadowienie budynku kontenerowego na OZG Potok Dół. KRNiGZ Turaszówka”

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności:

  • wykonanie placu manewrowego wraz z podstawą kontenera poprzez wykonanie podbudowy i ułożenie płyt drogowych,
  • zakup, montaż i posadowienie gotowego kontenera,
  • przemieszczenie złącza kablowego oraz wykonanie ziemnych odcinków kabli NN zasilających poszczególne obiekty,
  • budowę instalacji wewnętrznej gazu wraz z jej ziemnym odcinkiem i aktywnym systemem bezpieczeństwa instalacji gazu,
  • budowę kotłowni gazowej,
  • budowę sieci grzewczej z rur preizolowanych PE,
  • prace konserwacyjne i izolacyjne,
  • próba szczelności,
  • prace porządkowe,
  • Przewiduje się również wykonanie prac rozbiórkowych starych napowietrznych przewodów grzewczych oraz zbędnych kabli elektrycznych NN.