OZG Zalesie11 – KGZ Zalesie

Montaż tabletkowej instalacji osuszania gazu (TIOG)

Podpisaliśmy umowę na kolejne zadanie, pod nazwą „Montaż tabletkowej instalacji osuszania gazu (TIOG) na OZG Zalesie11 – KGZ Zalesie”

Tym razem będziemy zajmować się :

 • rozbiórką zbędnych elementów instalacji technologicznej,
 • wykonaniem deniwelacji terenu,
 • zabudową tabletkowej instalacji osuszania gazu ziemnego (TIOG),
 • budową nowych rurociągów technologicznych,
 • budową koniecznych fundamentów i podpór pod instalacje technologiczne
  i pomocnicze,
 • doposażeniem ODL w spust gazu do syfonowania z tłumikiem hałasu,
 • wymianą zużytego zbiornika pomiarowego wody złożowej wraz
  z wyposażeniem na nowy stalowy,
 • doposażeniem istniejącego emitora gazu w tłumik hałasu,
 • wykonaniem prac spawalniczych rurociągów,
 • wykonaniem prób ciśnieniowych,
 • włączeniem nowych rurociągów do istniejącej instalacji,
 • budową koniecznej infrastruktury pomocniczej – branża elektryczna,
 • włączeniem w istniejącą instalację uziemienia,
 • pracami izolacyjnymi i konserwacyjnymi,
 • rozruchem instalacji.