Podłączenie odwiertu Jaksmanice 219 oraz Przemyśl 196

Zadania realizowane na terenie KGZ Maćkowice

W ostatnich dniach podpisaliśmy dwie kolejne umowy na realizacje projektów dla PGNiG. Naszym zadaniem będzie podłączenie odwiertu Jaksmanice 219 oraz Przemyśl 196. Oba odwierty znajdują się na terenie Kopalni Gazu Ziemnego Maćkowice.

Umowa pod nazwą „Podłączenie odwiertu Jaksmanice 219 po rekonstrukcji – zacinaniu – KGZ Maćkowice”.

Zakres prac obejmuje między innymi :

 • demontaż urządzeń w zakresie wyposażenia strefy przyodwiertowej,
 • odłączenie rurociągów od źródeł zasilania
  i ich zabezpieczenie,
 • budowa orurowania głowicy odwiertu,
 • budowa oddzielacza nadziemnego typu ODS,
 • budowa nowego zbiornika wody złożowej o pojemności V=3,9 m3,
 • podłączenie spustu z oddzielacza typu ODS do zbiornika wody złożowej,
 • budowa króćca do odgazowania na wyposażeniu strefy,
 • budowa dawkownika metanolu,
 • montaż instalacji uziemienia i odgromienia,
 • budowa podestu do obsługi dawkownika metanolu,
 • budowa podestu do obsługi głowicy,
 • montaż zaworu bezpieczeństwa,
 • budowa węzła redukcyjno-pomiarowego,
 • wykonanie prób szczelności i wytrzymałości,
 • rozruch instalacji.
 

Umowa z PGNiG to zadanie pod nazwą : „Podłączenie odwiertu Przemyśl 196 po rekonstrukcji – zacinaniu – KGZ Maćkowice”.

Zakres prac w tym przypadku będzie obejmował między innymi :

 • demontaż urządzeń w zakresie wyposażenia strefy przyodwiertowej,
 • odłączenie rurociągów od źródeł zasilania i ich zabezpieczenie,
 • budowa orurowania głowicy odwiertu,
 • budowa dawkownika metanolu na podporze z fundamentem,
 • montaż zaworu bezpieczeństwa (zabezpieczającego gazociąg kopalniany)
 • budowa węzła redukcyjno-pomiarowego,
 • budowa króćca do odgazowania na wyposażeniu strefy,
 • wykonanie prób szczelności i wytrzymałości,
 • montaż instalacji uziemienia i odgromienia,
 • budowa podestu do obsługi dawkownika metanolu,
 • budowa podestu do obsługi głowicy,
 • rozruch instalacji,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu prac.