OG IV i OG V PMG Husów

Przebudowa instalacji sprężonego powietrza i kotłowni technologicznej wraz z siecią grzewczą

Podpisaliśmy kolejną umowę z PGNiG. Tym razem pracę instalacyjne i modernizacyjne będą odbywać się na terenie podziemnego magazynu gazu w Husowie.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje :

 • rozbiórkę istniejącej kotłowni zlokalizowanej w budynku technicznym wraz
  z przynależnymi instalacjami,
 • rozbiórkę istniejącej sieci cieplnej do styku montażowego na kołnierzu poszczególnych odbiorników,
 • budowę instalacji kotłowni technologicznej i wykonanie nowej instalacji c.o
  w budynku technicznym,
 • budowę nowej sieci cieplnej i wykonanie remontu istniejących podpór estakady,
 • budowę budynku kontenerowego dla potrzeb sprężarkowni powietrza,
 • budowę podłączenia do sieci grzewczej i instalacji sieci sprężonego powietrza kontenera sprężarkowni,
 • budowę linii kablowych sterowniczych i zasilających od RG w budynku technicznym do rozdzielnicy w budynku kontenerowym sprężarek,
 • budowę instalacji uziemienia i odgromienia budynku kontenerowego sprężarek,
 • prace izolacyjne i konserwacyjne,
 • prace porządkowe,
 • rozruch instalacji.