Przezbrojenie odwiertu Tuligłowy 1 i Tuligłowy 12 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany

Zadanie w systemie pod klucz

Na zlecenie PGNiG wykonamy zadanie pod nazwą:

Przezbrojenie odwiertu Tuligłowy 1 i Tuligłowy 12 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany – KGZ Tuligłowy – zadanie w systemie pod klucz

Przezbrojeni odwiertów to złożone zadanie, które będziemy realizować etapami. Poniżej przedstawiamy zakres prac dla każdego z odwiertów.

Przezbrojenie odwiertu Tuligłowy 1 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany:

 1. Demontaż żurawia pompowego z napędem spalinowym;

 2. Montaż rurowego żurawia pompowego wraz z napędem elektrycznym;

 3. Montaż orurowania głowicy wraz z armaturą odcinającą, zabezpieczającą

i kontrolno – pomiarową;

 1. Montaż zbiornika na zrzut płynu złożowego;

 2. Budowa konstrukcji wsporczej pod układ napędowy rurowego żurawia pompowego;

 3. Budowa przyłącza energetycznego i światłowodowego do zasilania żurawia pompowego;

 4. Wykonanie nowej instalacji uziemienia otokowego;

 5. Wykonania elektroenergetycznych pomiarów powykonawczych dla przyłącza elektroenergetycznego, urządzeń i instalacji elektrycznych;

 6. Montaż nowego ogrodzenia panelowego z furtką;

 7. Utwardzenie terenu częściowo płytami betonowymi i tłuczniem;

 8. Próby szczelności i wytrzymałości rurociągów stalowych;

 9. Prace konserwacyjno – lakiernicze;

 10. Opracowanie instrukcji BHP i obsługi urządzeń zgodnie wykazem wskazanym w projekcie technologicznym oraz dokumentacji wykonawczej;

 11. Sporządzenie instrukcji BHP obsługi i eksploatacji rurowego żurawia pompowego.

Przezbrojenie odwiertu Tuligłowy 12 z eksploatacji samoczynnej na układ pompowany

 1. Montaż indywidualnego żurawia pompowego z płytą betonową;

 2. Montaż orurowania głowicy wraz z armaturą odcinającą, zabezpieczającą i kontrolno – pomiarową;

 3. Montaż zbiornika wody złożowej;

 4. wykonać i zamontować tacę przeciwrozlewczą pod przyłącze do wypompowywania wody;

 5. Podłączenie zasilania do silnika żurawia;

 6. Wykonanie nowej instalacji uziemienia otokowego;

 7. Montaż nowego ogrodzenia panelowego z furtką;

 8. Utwardzenie terenu płytami betonowymi i tłuczniem;

 9. Próby szczelności i wytrzymałości rurociągów stalowych;

 10. Prace konserwacyjno – lakiernicze (między innymi malowanie głowicy T-12, bieżąca konserwacja żurawia pochodzącego z demontażu na odwiercie Tuligłowy 1);

 11. Opracowanie instrukcji BHP i obsługi urządzeń zgodnie wykazem wskazanym w projekcie technologicznym oraz dokumentacji wykonawczej.