OZG Załęże – KGZ Krasne

Zabudowa mobilnego zestawu do zatłaczania wody złożowej

W dniu 16 listopada podpisaliśmy z naszym stałym Klientem PGNiG, kolejną umowę pod nazwą : „Zabudowa mobilnego zestawu do zatłaczania wody złożowej, OZG Załęże – KGZ Krasne – roboty budowlano-montażowe”.

Zakres prac będzie obejmował :

1. Skompletowanie i posadowienie kontenera:

– ułożenie płyt drogowych,

– posadowienie kontenera na płytach drogowych,

– montaż pompy tłokowej PWW1503 wraz z silnikiem elektrycznym i falownikiem w kontenerze,

– orurowanie pompy wraz z zaworami, bajpasem i filtrem wstępnym (osadnikiem) przed   pompą,

– wykonanie rozdzielnicy nN w kontenerze tłoczni wody,

– wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej oraz instalacji gniazd 1-fazowych 230V,

– wykonanie instalacji odgromowej oraz wyrównawczej,

– wykonanie systemu sterowania bezpośrednią pracą pompy z możliwością włączenia

do zdalnej wizualizacji stanów awaryjnych i pracy pompy w oparciu o istniejący system wizualizacji na danym OZG

2. Przystosowanie zbiornika kondensatu węglowodorowego V-20m3:

– przystosowanie zbiornika do magazynowania wody złożowej – wykonanie nowego odcinka rurociągu

3. Rurociągi wody złożowej :

– rurociąg ssący wraz z armaturą odcinającą oraz złączami CAMLOCK od istniejącego zbiornika magazynowego wody złożowej i zbiornika gazoliny do projektowanej tłoczni około 25m

– rurociąg tłoczny wraz z armaturą odcinającą od projektowanej tłoczni do gazociągu około 10m

4. Zasilanie w energię elektryczną tłoczni oraz sterowanie:

– wykonanie trasy kablowej zasilającej po istniejącej estakadzie z zabudową rozdzielnicy z budynku sprężarki powietrza około 160m – położenie kabli sterowniczych z dyspozytorni do tłoczni wody z wykorzystaniem istniejącego przetwornika ciśnienia przy odwiercie Z-2K do automatycznego wyłączenia pompy  w przypadku zbyt dużego wzrostu ciśnienia na rurociągu tłocznym około 180m