Zagospodarowanie odwiertu gazowego Tarnów 82K – KGZ Tarnów II

Zadanie w systemie pod klucz

Dnia 4.08.2022 zakończyliśmy inwestycję pod nazwą:

Zagospodarowanie odwiertu gazowego Tarnów 82K – KGZ Tarnów II – zadanie w systemie pod klucz

Po wykonaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu odpowiednich pozwoleń niezwłocznie przystąpiliśmy do realizacji. Klientowi zależało na czasie więc nasz zespół pracował intensywnie, aby jak najwcześniej zakończyć prace. Udało się, jeszcze przed upływem terminu realizacji w dniu 4.08.2022 obiekt został odebrany i wkrótce zostanie oddany do eksploatacji.

zakres robót budowalno-montażowych obejmował m.in.:

 1. Budowę orurowania głowicy,
 2. Budowę zaworu upustowego gazu wraz z kolumną,
 3. Budowę dawkowania centralnego metanolu do głowicy i rurociągu,
 4. Budowę zaworów odcinających i armatury kontrolno – pomiarowej,
 5. Budowę ogrodzenia odwiertu wraz z drutem ostrzowym,
 6. Budowę instalacji uziemienia i odgromienia,
 7. Utwardzenie kamieniem łamanym typu tłuczeń terenu wewnątrz strefy przyodwiertowej,
 8. Budowę drogi dojazdowej z płyt drogowych na odpowiednio przygotowanym gruncie,
 9. Budowę gazociągu wraz z ochroną katodową DN50 PN260 od odwiertu T-82K do gazociągu DN50 z odwiertu T-80 z armaturą odcinającą i kontrolno – pomiarową,
 10. Budowę metanolociągu wraz z ochroną katodową DN15 PN260 od odwiertu
  T-82K do metanolociągu DN15 z odwiertu T-80 z armaturą odcinającą,
 11. Niezbędną modernizację na istniejącym OZG węzła pomiarowego
  T-80 wraz z instalacją NTS,
 12. Przystosowanie instalacji technologicznej Ośrodka do skierowania gazu do istniejącej glikolowej instalacji osuszania gazu lub bezpośrednio do instalacji sprężania gazu,
 13. Próby szczelności i wytrzymałości,
 14. Prace porządkowe,
 15. Rozruch,
 16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu prac.