Zagospodarowanie odwiertu gazowego Tarnów 82K – KGZ Tarnów II

Zadanie w systemie pod klucz

Dnia 22.12.2021 podpisaliśmy kolejną umowę z PGNiG na inwestycję pod nazwą:

Zagospodarowanie odwiertu gazowego Tarnów 82K – KGZ Tarnów II – zadanie w systemie pod klucz

Zamówienie obejmuje w szczególności:

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na realizację robót budowalno-montażowych obejmujących m.in.:

 1. Budowę orurowania głowicy,
 2. Budowę zaworu upustowego gazu wraz z kolumną,
 3. Budowę dawkowania centralnego metanolu do głowicy i rurociągu,
 4. Budowę zaworów odcinających i armatury kontrolno – pomiarowej,
 5. Budowę ogrodzenia odwiertu wraz z drutem ostrzowym,
 6. Budowę instalacji uziemienia i odgromienia,
 7. Utwardzenie kamieniem łamanym typu tłuczeń terenu wewnątrz strefy przyodwiertowej,
 8. Budowę drogi dojazdowej z płyt drogowych na odpowiednio przygotowanym gruncie,
 9. Budowę gazociągu wraz z ochroną katodową DN50 PN260 od odwiertu T-82K do gazociągu DN50 z odwiertu T-80 z armaturą odcinającą i kontrolno – pomiarową,
 10. Budowę metanolociągu wraz z ochroną katodową DN15 PN260 od odwiertu
  T-82K do metanolociągu DN15 z odwiertu T-80 z armaturą odcinającą,
 11. Niezbędną modernizację na istniejącym OZG węzła pomiarowego
  T-80 wraz z instalacją NTS,
 12. Przystosowanie instalacji technologicznej Ośrodka do skierowania gazu do istniejącej glikolowej instalacji osuszania gazu lub bezpośrednio do instalacji sprężania gazu,
 13. Próby szczelności i wytrzymałości,
 14. Prace porządkowe,
 15. Rozruch,
 16. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla całego zakresu prac.