CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA

GTC Force Sp. z o.o. – posiada następujące Certyfikaty:

 • Certyfikat zgodności Nr 68320/JN/005/04/01 wydany przez UDT-Cert nr
  1433 „Moduł A2 w zakresie wytwarzania urządzeń ciśnieniowych”, ważny do 14.12.2020.
 • Certyfikat Nr CSJ/971/2018 wydany przez UDT-Cert, „System
  zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2015, ważny do 18.10.2021.
 • Certyfikat Nr CSW/971/2018 wydany przez UDT-Cert „Wymagania
  jakości w spawalnictwie zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2:2007,nr zaktualizowany ważny do 18.10.2021.

GTC Force Sp. z o.o. – posiada następujące Uprawnienia:

nadane przez UDT, do dokonywania wytwarzania, modernizacji i napraw:

 • zbiorników stałych ciśnieniowych,
 • rurociągów przesyłowych do materiałów palnych, trujących i żrących,
 • zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów zapalnych, trujących i żrących.

DANE SPÓŁKI

GTC Force Sp. z o.o.

NIP 634-278-93-99

REGON 242090406

KRS 0000390714

SIEDZIBA

GTC Force Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. +48 501 794 198

biuro@gtcforce.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

GTC Force Sp. z o.o.

Grabownica Starzeńska 252

36-207 Grabownica Starzeńska

tel. +48 533 203 419

grabownica@gtcforce.pl