POLITYKA JAKOŚCI

Celem działalności GTC Force Sp. z o.o. jest dostarczanie klientom z branży wydobywczej i energetycznej wyrobów najwyższej jakości. W celu spełniania wymagań klientów wdrożyliśmy i doskonalimy system zarządzania jakością spełniający wymagania PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 3834-2:2007, dyrektywy 97/23/WE.

Główne cele GTC FORCE Sp. z o.o. to:

  • doskonalenie organizacji ukierunkowanej na klienta;
  • zaspokajanie potrzeb i oczekiwań klientów na wymaganym poziomie jakościowym;
  • doskonalenie procesów produkcji;
  • doskonalenie systemu zarządzania jakością.

Jako uzupełnienie celów głównych polityki jakości, działania nasze są ukierunkowane na:

  • wdrażanie nowych technologii poprawiających jakość i terminowość oraz umożliwiających oferowanie nowych wyrobów,
  • szerzenie wśród pracowników świadomości znaczenia Polityki Jakości i celów dotyczących jakości oraz znaczenia spełniania wymagań klientów i wymagań prawnych,
  • zapewnienie i tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy mających na celu ochronę zdrowia i życia pracowników.

Zarząd GTC FORCE Sp. z o.o. deklaruje swoje zaangażowanie i zobowiązuje się do spełniania wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

DANE SPÓŁKI

GTC Force Sp. z o.o.

NIP 634-278-93-99

REGON 242090406

KRS 0000390714

SIEDZIBA

GTC Force Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. +48 501 794 198

biuro@gtcforce.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

GTC Force Sp. z o.o.

Grabownica Starzeńska 252

36-207 Grabownica Starzeńska

tel. +48 533 203 419

grabownica@gtcforce.pl