Projektujemy i wykonujemy urządzenia ciśnieniowe, bezciśnieniowe i konstrukcje na podstawie dokumentacji własnej i klienta.
Wszystkie urządzenia podlegające Dyrektywie Ciśnieniowej 97/23/WE są wykonywane pod nadzorem Jednostek Notyfikowanych (UDT CERT lub TÜV) i nadawany im jest znak CE.

ZBIORNIKI

 • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów żrących, trujących
 • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów trujących
 • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do materiałów zapalnych
 • ciśnieniowe do separacji, podgrzewania, chłodzenia itp.
 • wg uzgodnień z klientem

Posiadamy uprawnienia UDT i wykonujemy naprawy

 • zbiorników niskociśnieniowych i bezciśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, materiałów trujących i żrących
 • zbiorników stałych ciśnieniowych

INSTALACJE OSUSZANIA GAZU TYPU DESI DRY

W instalacjach typu Desi Dry służących do osuszania gazu ziemnego zbiorniki zasypywane są tabletkami zawierającymi składniki pochłaniające wilgoć z gazu. Każdy stopień instalacji zasypywany jest innym rodzajem tabletek. Instalacje w zależności od potrzeb mogą być jedno, dwu, trzy lub czterostopniowe. Wilgoć z gazu oddzielana jest w trakcie przepływu gazu przez złoże. Oddzielona wilgoć w postaci cieczy zbiera się na dnie każdego ze stopni skąd jest okresowo odpuszczana przeważnie do zbiornika stanowiącego uzupełnienie instalacji. Gaz osuszany jest do poziomu normatywnego.

Oferowane instalacje wykonujemy w zakresie: 

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg. uznanej praktyki inżynierskiej,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • ciśnienia – bez ograniczeń,
 • medium – woda złożowa, gaz,
 • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

GALERIA REALIZACJI

WYMIENNIKI CIEPŁA

Są to urządzenia, których główną funkcją jest wymiana ciepła pomiędzy dwoma (lub więcej) mediami.

Oferujemy rurowe i wiązkowe wymienniki ciepła w zakresie: 

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta, 
 • ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe, 
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej, 
 • typu ciecz/ciecz, 
 • typu ciecz/gaz, 
 • typu gaz/gaz, 
 • wg założeń klienta, 
 • wg dokumentacji powierzonej, 
 • ciśnienia – bez ograniczeń, 
 • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

FILTRY GAZU, FILTROSEPARATORY GAZU, FILTRO-PODGRZEWACZE GAZU

Oferowane urządzenia filtrujące wykonujemy w zakresie:

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta, 
 • ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe, 
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej, 
 • wg założeń klienta, 
 • wg dokumentacji powierzonej, 
 • ciśnienia – bez ograniczeń, 
 • medium – woda, glikol, gaz 
 • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Filtry gazu, filtroseparatory gazu, filtro-podgrzewacze gazu wykonywane są jako stalowe konstrukcje spawane. Przy konstruowaniu oraz obliczeniach wytrzymałościowych stosujemy odpowiednie postanowienia i wytyczne UDT dla budowy zbiorników ciśnieniowych oraz wymagania Dyrektywy Ciśnieniowej 2014/68/EU.

SEPARATORY GAZU, ODDZIELACZE WODY ZŁOŻOWEJ

Oferowane urządzenia wykonujemy w zakresie:

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • ciśnienia – bez ograniczeń,
 • medium – woda, glikol, gaz
 • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

Wraz z gazem ziemnym wydobywana jest woda złożowa. Oddzielana jest w separatorach gazu, oddzielaczach wody złożowej i w trakcie osuszania. Gaz z odwiertu, w pierwszej kolejności trafia do separatora wstępnego. W celu zabezpieczenia przed powstawaniem hydratów mogących blokować przepływ gazu, za pomocą dawkowników podawany jest metanol. Następnie gaz kierowany jest na odcinek redukcyjno-pomiarowy. Tam jego ciśnienie obniżane jest do poziomu jakie panuje w gazociągu zbiorczym (kolektorze).

Oferowane urządzenia wykonujemy w zakresie:

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • ciśnienia – bez ograniczeń,
 • medium – woda, glikol, gaz
 • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

GALERIA REALIZACJI

RUROCIĄGI TECHNOLOGICZNE ORAZ PRZESYŁOWE

Produkujemy rurociągi technologiczne i przesyłowe. Oferujemy kompletne wykonawstwo instalacji rurociągowych. Nasze rurociągi technologiczne ciśnieniowe spełniają wymagania obowiązujących norm oraz przepisów dozorowych. Wszystkie rurociągi technologiczne odpowiadają także normom wykonania i odbioru, które opracowujemy indywidualnie i uzgadniamy z klientem.

Oferowane instalacje wykonujemy w zakresie:

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • ciśnieniowe oraz bezciśnieniowe,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • ciśnienia – bez ograniczeń,
 • medium – woda, glikol, gaz
 • serwisy gwarancyjne i pogwarancyjne.

W zależności od medium rurociągi technologiczne i przemysłowe mogą być izolowane zimnochronnie lub ciepłochronnie oraz ogrzewane elektrycznie.

Dzięki posiadanemu przez kadrę doświadczeniu zawodowemu oraz wykorzystaniu profesjonalnego wyposażenia produkcyjnego realizujemy prefabrykację i montaż rurociągów przemysłowych w szerokim zakresie średnic, grubości ścianek i gatunków materiałowych.

CHŁODNICE WENTYLATOROWE POWIETRZE GAZU ZIEMNEGO – WODA / GLIKOL

Oferowane chłodnice wykonujemy w zakresie: 

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • do ciśnień – bez ograniczeń,
 • dla medium – bez ograniczeń,

Wykonywane przez nas chłodnice wentylatorowe służą do chłodzenia powietrzem zewnętrznym mediów takich jak gaz ziemny, ciepłej wody, glikolu i innych cieczy nie zamarzających.

Stosuje się je w zakładach przemysłowych, w procesach technologicznych dla usunięcia nadmiaru ciepła i w innych obiektach dla utrzymania stałej temperatury.

GALERIA REALIZACJI

ŚLUZY NADAWCZE I ODBIORCZE TŁOKA

Oferowane śluzy wykonujemy w zakresie: 

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • zakres ciśnień – PN16 – PN100
 • zakres średnic – DN100 – DN800
 • dla medium – gaz ziemny.

Śluzy umożliwiają wprowadzenie i wyprowadzenie tłoka czyszczącego do rurociągu.

Śluza składa się z zamknięcia oraz komory w postaci elementu rurowego z króćcami do połączenia z instalacja i do zabudowy armatury kontrolno-pomiarowej.

GALERIA REALIZACJI

INSTALACJE REGENERACJI GLIKOLU (DEG I TEG)

Instalacje regeneracji glikolu stosuje się do osuszania gazu. Regeneracja glikolu polega na cieplnym odparowaniu wody – wykorzystuje się tu fakt znacznej różnicy prężności par: ok. 1,5 mm Hg (200 Pa)/100°C dla glikolu i ponad 1 bar/100°C dla wody. Najbardziej ekonomiczną metodą osuszania gazu, przy zachowaniu jego podstawowych parametrów, jest metoda osuszania z użyciem glikoli DEG (dwuetylenglikol) oraz TEG (trójetylenglikol).

Oferowane instalacje wykonujemy w zakresie: 

 • projekt, wykonanie, montaż i instalacja u klienta,
 • według dyrektywy ciśnieniowej PED oraz wg uznanej praktyki inżynierskiej,
 • wg założeń klienta,
 • wg dokumentacji powierzonej,
 • zakres średnic – DN100 – DN800
 • dla medium – gaz ziemny, woda/glikol.

GALERIA REALIZACJI

DANE SPÓŁKI

GTC Force Sp. z o.o.

NIP 634-278-93-99

REGON 242090406

KRS 0000390714

SIEDZIBA

GTC Force Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. +48 501 794 198

biuro@gtcforce.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

GTC Force Sp. z o.o.

Grabownica Starzeńska 252

36-207 Grabownica Starzeńska

tel. +48 533 203 419

grabownica@gtcforce.pl