USŁUGI

Nasz zakład produkcyjny świadczy dodatkowe usługi  wykonawcze w zakresie możliwości technicznych naszego parku maszynowego.  Na terenie Zakładu w Grabownicy Starzeńskiej znajduje się hala produkcyjna o powierzchni użytkowej 885 m2 i kubaturze 9 163 m3, wyposażona w suwnice o udźwigu 2 i 3,2 t. W zakres dodatkowych usług wchodzą:

 • próby ciśnieniowe
 • próby hydrauliczne
 • osuszanie gazu
 • spawanie
 • tokarstwo

Projektujemy i wykonujemy (również w oparciu o dokumentację klienta):

 • zbiorniki i instalacje ciśnieniowe zgodnie z dyrektywą PED,
 • separatory cieczy i gazu,
 • wymienniki ciepła,
 • regeneratory,
 • śluzy nadawczo-odbiorcze,
 • filtry do gazu i filtroseparatory,
 • instalacje osuszania gazu: glikolowe TEG, DEG (reg. glikolu) i tabletkowe typu Desi Dry,
 • instalacje sprężania i doprężania gazu,
 • kotłownie kontenerowe i zespoły kogeneracyjne, elementy do prefabrykacji instalacji technologicznych (elementy rurociągów, podesty, konstrukcje wsporcze itp.),
 • konstrukcje stalowe wg dokumentacji klienta lub własnej.

Ponadto projektujemy i wykonujemy tłocznie gazu ziemnego w oparciu o sprężarki tłokowe i śrubowe, napędzane silnikami elektrycznymi i gazowymi.

Osobną gamę produktów stanowi wyposażenie napowierzchniowe odwiertów jak produkcja więźb klinowych, głowic eksploatacyjnych i zasuw zgodnie z wymaganiami Wyższego Urzędu Górniczego w zakresie do 10K (70 MPa).

DANE SPÓŁKI

GTC Force Sp. z o.o.

NIP 634-278-93-99

REGON 242090406

KRS 0000390714

SIEDZIBA

GTC Force Sp. z o.o.

ul. Kazimierza Pużaka 37

38-400 Krosno

tel. +48 501 794 198

biuro@gtcforce.pl

ZAKŁAD PRODUKCYJNY

GTC Force Sp. z o.o.

Grabownica Starzeńska 252

36-207 Grabownica Starzeńska

tel. +48 533 203 419

grabownica@gtcforce.pl