Zagospodarowanie odwiertu Chodakówka 1K – KGZ Krasne

Zadanie w systemie pod klucz

W dniu 21.12.2021 podpisaliśmy umowę z PGNiG na realizację inwestycji pod nazwą :

Zagospodarowanie odwiertu Chodakówka 1K – KGZ Krasne – zadanie w systemie pod klucz

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano – montażowych w systemie „pod klucz” dla zadania inwestycyjnego.

Zamówienie obejmuje w szczególności:

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, oświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód niezbędnych do prawidłowego wykonania i realizowania;

 1. Realizację robót budowlano – montażowych na podstawie wykonanej dokumentacji obejmujących m.in.:
 2. Budowa połączeń rurowych DN50 PN160,
 3. Montaż armatury kontrolno – pomiarowej i odcinającej,
 4. Montaż wrzutnika świec pieniących DN40 PN160,
 5. Montaż dawkownika metanolu V=0,2 m3 PN160,
 6. Montaż zaworu redukcyjno-regulacyjnego,
 7. Montaż zaworu bezpieczeństwa,
 8. Montaż oddzielacza wstępnego ODS V=2,5m3
 9. Montaż zbiornika na wodę złożową V-10m3
 10. Montaż taśm grzewczych spustów wody złożowej z ODS-a i zbiornika na wodę złożową,
 11. Budowa uziemienia i odgromienia,
 12. Montaż podestu do obsługi odwiertu,
 13. Budowa ogrodzenia strefy przyodwiertowej
 14. Budowa drogi dojazdowej z płyt drogowych o długości ok. 100m
 15. Budowa gazociągu kopalnianego od odwiertu Chodakówka 1K długości ok. 800m na ciśnienie 6,3 MPa wraz z włączeniem do istniejącego nieczynnego gazociągu od odwiertu Husów-11,
 16. Modernizacja węzła redukcyjno – pomiarowego odwiertu Husów 101G na OZG Husów I,
 17. Próby szczelności i wytrzymałości,
 18. Prace porządkowe i konserwacyjne,
 19.  Rozruch